FRSO Formularz zapisu na kawiarenkę SCWO 7.12.2016, godz 13.30-16.30

                             

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KAWIARENCE

Zgłaszam udział w spotkaniu: "Przygotowanie budżetu do FIO 2017 z użyciem planera"

Termin: 7 grudnia 2016, godz. 13.30-16.30, sala szkoleniowa FRSO, ul. Kłopotowskiego 6/61

Stołeczne Centrum Wspierania Organiacji Pozarządowych

warszawa.ngo.pl

Dane uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie BORIS z siedzibą w 00-040 Warszawie, ul. Warecka 4/6 dla celów związanych z realizacją projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść dotyczących mnie danych i ich poprawiania.
Dane organizacji
Oświadczam, że organizacja, której jestem przedstawicielem/ką, działa lub będzie działać na rzecz mieszkańców m. st. Warszawy.