FRSO Formularz zapisu na kawiarenkę SCWO 19.12 generator

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Zgłaszam udział w seminarium: "Jak przygotować wniosek o dotację do m.st. Warszawy"​

Termin: 19 grudnia 2016, godz. 10.00-13.00;

Miejsce: Warszawa (dokładny adres szkolenia zostanie Państwu podany kiedy zbierzemy całą grupę szkoleniową - uzależniamy to od liczby zgłoszeń)

tołeczne Centrum Wspierania Organiacji Pozarządowych warszawa.ngo.pl