FRSO 05.07.2017 Seminarium: Prawne aspekty pozyskiwania środków od osób indywidualnych

Zapraszamy organizacje działające na rzecz mieszkańców Warszawy na seminarium w godzinach 10.00 - 13.00 organizowane w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych poświęcone prawnym aspektom pozyskiwania środków od osób indywidualnych.

  • Darowizny od osób fizycznych,
  • zbiórki publiczne,
  • loterie fantowe,
  • crowdfunding,
  • FaniMani,
  • sprzedaż przedmiotów darowizny,
  • płatności internetowe.

Seminarium poprowadzi Katarzyna Sadło

Lokalizacja FRSO, ul. Kłopotowskiego 6 lok.61

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie BORIS z siedzibą w 00-040 Warszawie, ul. Warecka 4/6 dla celów związanych z realizacją projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść dotyczących mnie danych i ich poprawiania.
Oświadczam, że organizacja, której jestem przedstawicielem/ką, działa lub będzie działać na rzecz mieszkańców m. st. Warszawy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Partnerów realizujących projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” dla celów związanych z działalnością statutową Partnerów poza projektem. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść dotyczących mnie danych i ich poprawiania.
Dane organizacji