FRSO 11.12.2017 Seminarium: Działania na rzecz seniorów – program ASOS 2018 i udział w nim organizacji warszawskich

Zapraszamy warszawskie organizacje, mieszkańców i samorządowców na kolejne spotkanie w ramach projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Zapraszamy szczególnie te organizacje, które działają na rzecz seniorów. Spotkanie poświęcone będzie Programowi ASOS na 2018 rok. Wraz z przedstawicielami Ministerstwa RPiPS Departamentu Polityki Senioralnej omówimy wszystkie istotne kwestie związane z ogłoszonym konkursem. Omówiony zostanie także formularz wniosku i generator.

Data i miejsce:

11 grudnia 2017  godz.10.00-16.00 w siedzibie FRSO ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/61

Prowadzący: Karolina Cyran-Juraszek oraz przedstawiciele Departamentu Polityki Senioralnej MRPiPS. Liczymy na obecność Dyrektora Departamentu Pana Stefana Kołuckiego

 Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 grudnia 2017 roku do godziny 18.00. Po zamknięciu rekrutacji każdy zgłoszony uczestnik otrzyma informację o przyjęciu lub nie na seminarium. Czas trwania 9.00-17.00. Dodatkowych informacji udziela Radosław Juraszek. tel. 22 6163316, scwo@frso.pl

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie BORIS z siedzibą w 00-040 Warszawie, ul. Warecka 4/6 dla celów związanych z realizacją projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść dotyczących mnie danych i ich poprawiania.
Oświadczam, że organizacja, której jestem przedstawicielem/ką, działa lub będzie działać na rzecz mieszkańców m. st. Warszawy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Partnerów realizujących projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” dla celów związanych z działalnością statutową Partnerów poza projektem. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść dotyczących mnie danych i ich poprawiania.
Dane organizacji