FRSO 23.11.2017 Seminarium: Jak pozyskiwać środki w internecie?

Seminarium " Jak pozyskiwać środki w internecie" jest skierowane do wszystkich organizacji działających na terenie  m.st Warszawy lub na rzecz jej mieszkańców, które chcą zróżnicować swoje źródła finansowania. Spotkanie poświęcone jest pozyskiwaniu środków za pośrednictwem internetu:
- crowdfunding - przegląd form i platform
- serwis charytatywny Allegro
- FaniMani- sprzedaż towarów i usług
- przyjmowanie płatności internetowych

 Data i miejsce: 23 listopada 2017   godz. 10.00-13.00 w siedzibie FRSO ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/61

Prowadząca: Katarzyna Sadło

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 listopada 2017 roku do godziny 18.00. Po zamknięciu rekrutacji każdy zgłoszony uczestnik otrzyma informację o przyjęciu lub nie na seminarium. Dodatkowych informacji udziela Radosław Juraszek. tel. 22 6163316, scwo@frso.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie BORIS z siedzibą w 00-040 Warszawie, ul. Warecka 4/6 dla celów związanych z realizacją projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść dotyczących mnie danych i ich poprawiania.
Oświadczam, że organizacja, której jestem przedstawicielem/ką, działa lub będzie działać na rzecz mieszkańców m. st. Warszawy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Partnerów realizujących projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” dla celów związanych z działalnością statutową Partnerów poza projektem. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść dotyczących mnie danych i ich poprawiania.
Dane organizacji