Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

FRSO 08.12.2017 Seminarium: Jak skutecznie zarządzać finansami w projektach finansowanych przez M. St. Warszawa?

Seminarium „W jaki sposób skutecznie zarządzać finansami w ramach projektów finansowanych przez Miasto St. Warszawa – monitorowanie wydatków w projektach”

Zapraszamy warszawskie organizacje, mieszkańców i samorządowców na kolejne spotkanie z cyklu „Kawiarenek Obywatelskich”, spotkań specjalistycznych w ramach  projektu„Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej”. Będzie ono poświęcone efektywnemu monitorowaniu wydatków dotacji podczas realizacji  zadań publicznych zleconych przez samorząd organizacjom pozarządowym.

Data i miejsce: 8 grudnia 2017   godz. 14.00-17.00 w siedzibie FRSO ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/61

Prowadząca Karolina Cyran-Juraszek

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 grudnia 2017 roku do godziny 18.00. Po zamknięciu rekrutacji każdy zgłoszony uczestnik otrzyma informację o przyjęciu lub nie na seminarium. Czas trwania 10.00-13.00. Dodatkowych informacji udziela Radosław Juraszek. tel. 22 6163316, scwo@frso.pl