FRSO 23.11.2017 Seminarium: Jak zarabiać nie prowadząc działalności gospodarczej?

Seminarium „Jak zarabiać nie prowadząc działalności gospodarczej?” Spotkanie poświęcone pozyskiwaniu własnych dochodów bez rejestrowania działalności gospodarczej.
- odpłatna działalność pożytku publicznego
- zbiórki publiczne i niepubliczne
- loterie fantowe
- sprzedaż okazjonalna towarów i usług
Data i miejsce: 23 listopada 2017   godz 14.00-17.00 w siedzibie FRSO ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/61

 Prowadząca: Katarzyna Sadło
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 listopada 2017 roku do godziny 18.00. Po zamknięciu rekrutacji każdy zgłoszony uczestnik otrzyma informację o przyjęciu lub nie na seminarium. Dodatkowych informacji udziela Radosław Juraszek. tel. 22 6163316, scwo@frso.pl 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie BORIS z siedzibą w 00-040 Warszawie, ul. Warecka 4/6 dla celów związanych z realizacją projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść dotyczących mnie danych i ich poprawiania.
Oświadczam, że organizacja, której jestem przedstawicielem/ką, działa lub będzie działać na rzecz mieszkańców m. st. Warszawy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Partnerów realizujących projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” dla celów związanych z działalnością statutową Partnerów poza projektem. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść dotyczących mnie danych i ich poprawiania.
Dane organizacji