Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

FRSO 05.12.2017 Szkolenie: Prawo i standardy w organizacjach pozarządowych

Jakie powinny być standardy funkcjonowania organizacji pozarządowych? Czego wymaga od nas prawo, a co warto wprowadzić mimo iż nie jest obowiązkowe? Jak powinna działać organizacja pozarządowa, która chce przestrzegać wszystkich obowiązujących ją przepisów i dodatkowo spełniać kryteria określone w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych?

- prawo i standardy organizacji jako pracodawcy

- ochrona interesów beneficjentów organizacji

- prawo i standardy dotyczące fundraisingu

- sprawozdawczość i przejrzystość

- unikanie konfliktu interesów

 Data i miejsce:

5 grudnia 2017   godz. 9.00-17.00 w siedzibie FRSO ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/61

Prowadząca: Katarzyna Sadło

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 18.00. Po zamknięciu rekrutacji każdy zgłoszony uczestnik otrzyma informację o przyjęciu lub nie na szkolenie. Czas trwania 9.00-17.00. Dodatkowych informacji udziela Radosław Juraszek. tel. 22 6163316, scwo@frso.pl